So sánh sản phẩm
Hỗ trợ online

Phào chân tường

 • Phào chân tường gỗ camxe

 • Phào chân tường gỗ hương

 • Phào chân tường gỗ lim

 • Phào chân tường gỗ gõ

 • Phào chân tường gỗ gõ 1800x 90 x 15mmPhào chân tường gỗ gõ 1800x 90 x 15mm

  Phào chân tường gỗ gõ 1800x 90 x 15mm

  Len Tường gỗ gỏ đỏ: 

  Len chân tường được sản xuất từ cây gỗ gõ đỏ tự nhiên

  Qui cách: Chiều cao 90mm x Dày 15mm x Dài 1800mm

  Bền mặt phủ sơn PU, bóng

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Phào chân tường gỗ camxe 1200x60x15mmPhào chân tường gỗ camxe 1200x60x15mm

  Phào chân tường gỗ camxe 1200x60x15mm

  Phào chân tường gỗ camxe 1200x60x15mm


  - Bề dày: 15

  - Chiều rộng: 60

  - Chiều dài: 1200

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Phào chân tường gỗ camxe 1400x75x15mmPhào chân tường gỗ camxe 1400x75x15mm

  Phào chân tường gỗ camxe 1400x75x15mm

  Phào chân tường gỗ camxe 1400x75x15mm

  - Bề dày: 15

  - Chiều rộng: 75

  - Chiều dài: 1400
   
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Phào chân tường gỗ hương 1500x90x15mmPhào chân tường gỗ hương 1500x90x15mm

  Phào chân tường gỗ hương 1500x90x15mm

  Kích thước phào chân tường gỗ hương

  - Bề dày: 15

  - Chiều rộng: 90

  - Chiều dài: 1500
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Phào chân tường gỗ camxe 1500x90x15mmPhào chân tường gỗ camxe 1500x90x15mm

  Phào chân tường gỗ camxe 1500x90x15mm

  Phào chân tường gỗ camxe 1500x90x15mm

  - Bề dày: 15

  - Chiều rộng: 90

  - Chiều dài: 1500
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Phào chân tường gõ đỏ 1850x90x15mmPhào chân tường gõ đỏ 1850x90x15mm

  Phào chân tường gõ đỏ 1850x90x15mm

  Kích thước phào chân tường gõ đỏ

  - Bề dày: 15

  - Chiều rộng: 90

  - Chiều dài: 1850
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Phào chân tường Giáng Hương 1850x90 x15 mmPhào chân tường Giáng Hương 1850x90 x15 mm

  Phào chân tường Giáng Hương 1850x90 x15 mm

  Kích thước phào chân tường gỗ hương

  - Bề dày: 15

  - Chiều rộng: 90

  - Chiều dài: 1850
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Phào chân tường gỗ camxe 1850x90x15mmPhào chân tường gỗ camxe 1850x90x15mm

  Phào chân tường gỗ camxe 1850x90x15mm

  Kích thước phào chân tường Căm Xe

  - Bề dày: 15

  - Chiều rộng: 90

  - Chiều dài: 1850
  Liên hệ
  Mua nhanh
0912262696