CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ CHẾ BIẾN GỖ HƯNG THỊNH

Hotline

0912.286.277 - 0977.954.877

Công ty cổ phần XNK và chế biến gỗ Hưng Thịnh

nHA_MAY_HUNG_THINH_06
SÀN GỖ HƯNG THỊNH - XỨNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
SAN_GO_HUONG_LAO_SLDE_02
SÀN GỖ HƯNG THỊNH - XỨNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
SAN_GO_CHIU_LIU_SLDE_01
SÀN GỖ HƯNG THỊNH - XỨNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
nHA_MAY_HUNG_THINH_05
SÀN GỖ HƯNG THỊNH - XỨNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
SAN_GO_HUONG_LAO_SLDE_04
SÀN GỖ HƯNG THỊNH - XỨNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
SAN_GO_NAM_PHI_SLDE_03
SÀN GỖ HƯNG THỊNH - XỨNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
NHA_MAY_HUNG_THINH_01
SÀN GỖ HƯNG THỊNH - XỨNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
SAN_HUONG_LAO_SLIDE_08
SAN_HUONG_LAO_SLIDE_09
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

PHòng Kinh doanh

Sàn Cẩm trắc

Mô tả

Dầy Rộng Dài đơn vị
18 120 450 mm Liền thanh
18 120 600 mm Liền thanh
18 120 750 mm Liền thanh
18 120 900 mm Liền thanh
18 120 1050 mm Liền thanh
18 120 1200 mm Liền thanh
18 110 450 mm Liền thanh
18 110 450 mm Liền thanh
18 110 600 mm Liền thanh
18 110 750 mm Liền thanh
18 110 900 mm Liền thanh
18 110 1050 mm Liền thanh
15 110 450 mm Liền thanh
15 110 600 mm Liền thanh
15 110 750 mm Liền thanh
15 110 900 mm Liền thanh
15 110 1050 mm Liền thanh
15 100 450 mm Liền thanh
15 100 600 mm Liền thanh
15 100 750 mm Liền thanh
15 100 900 mm Liền thanh
15 100 1050 mm Liền thanh
15 92 450 mm Liền thanh
15 92 600 mm Liền thanh
15 92 750 mm Liền thanh
15 92 900 mm Liền thanh
15 92 1050 mm Liền thanh
15 92 1200 mm Liền thanh
15 97 1850 mm Phào chân tường
15 97 2500 mm Phào chân tường

Thông tin bổ sung

Kích thước

18 x 120 x 450 (mm), 18 x 120 x 600 (mm), 18 x 120 x 750 (mm), 18 x 120 x 900 (mm), 18 x 120 x 1050 (mm), 18 x 120 x 1200 (mm), 18 x 110 x 450 (mm), 18 x 110 x 600 (mm), 18 x 110 x 750 (mm), 18 x 110 x 900 (mm), 18 x 110 x 1050 (mm), 15 x 110 x 450 (mm), 15 x 110 x 600 (mm), 15 x 110 x 750 (mm), 15 x 110 x 900 (mm), 15 x 110 x 1050 (mm), 15 x 100 x 450 (mm), 15 x 100 x 600 (mm), 15 x 100 x 750 (mm), 15 x 100 x 900 (mm), 15 x 100 x 1050 (mm), 15 x 92 x 450 (mm), 15 x 92 x 600 (mm), 15 x 92 x 750 (mm), 15 x 92 x 900 (mm), 15 x 92 x 1050 (mm), 15 x 92 x 1200 (mm), 15 x 97 x 1850(mm), 15 x 92 x 2500(mm)

Sản phẩm cùng loại