CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ CHẾ BIẾN GỖ HƯNG THỊNH

Hotline

0912.286.277 - 0977.954.877

Công ty cổ phần XNK và chế biến gỗ Hưng Thịnh

nHA_MAY_HUNG_THINH_06
SÀN GỖ HƯNG THỊNH - XỨNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
SAN_GO_HUONG_LAO_SLDE_02
SÀN GỖ HƯNG THỊNH - XỨNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
SAN_GO_CHIU_LIU_SLDE_01
SÀN GỖ HƯNG THỊNH - XỨNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
nHA_MAY_HUNG_THINH_05
SÀN GỖ HƯNG THỊNH - XỨNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
SAN_GO_HUONG_LAO_SLDE_04
SÀN GỖ HƯNG THỊNH - XỨNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
SAN_GO_NAM_PHI_SLDE_03
SÀN GỖ HƯNG THỊNH - XỨNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
NHA_MAY_HUNG_THINH_01
SÀN GỖ HƯNG THỊNH - XỨNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP
SAN_HUONG_LAO_SLIDE_08
SAN_HUONG_LAO_SLIDE_09
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

PHòng Kinh doanh

Sàn Gỗ Hương Lào

Mô tả

Dầy Rộng Dài đơn vị
18 120 450 mm Liền thanh
18 120 600 mm Liền thanh
18 120 750 mm Liền thanh
18 120 900 mm Liền thanh
18 120 1050 mm Liền thanh
15 120 450 mm Liền thanh
15 120 600 mm Liền thanh
15 120 750 mm Liền thanh
15 120 900 mm Liền thanh
15 120 1050 mm Liền thanh
15 92 450 mm Liền thanh
15 92 600 mm Liền thanh
15 92 750 mm Liền thanh
15 92 900 mm Liền thanh
15 92 1050 mm Liền thanh
15 75 450 mm Liền thanh
15 75 600 mm Liền thanh
15 75 750 mm Liền thanh
13 90 450 mm Liền thanh
13 90 600 mm Liền thanh
13 90 750 mm Liền thanh
13 90 900 mm Liền thanh
13 90 1050 mm Liền thanh
12 90 450 mm Liền thanh
12 90 600 mm Liền thanh
12 90 750 mm Liền thanh
12 90 900 mm Liền thanh
12 90 1050 mm Liền thanh
15 125 1820 mm Ghép thanh FJL
15 135 1820 mm Ghép thanh FJL
15 145 1820 mm Ghép thanh FJL
15 155 1820 mm Ghép thanh FJL
15 300 300 mm vỉ cam xe lắp ngoài trời
15 92 1530 mm Phào chân tường
15 92 1700 mm Phào chân tường
15 92 1850 mm Phào chân tường
15 92 2020 mm Phào chân tường

Thông tin bổ sung

Kích thước

18 x 120 x 450 (mm), 18 x 120 x 600 (mm), 18 x 120 x 750 (mm), 18 x 120 x 900 (mm), 18 x 120 x 1050 (mm), 15 x 120 x 450 (mm), 15 x 120 x 600 (mm), 15 x 120 x 750 (mm), 15 x 120 x 900 (mm), 15 x 120 x 1050 (mm), 15 x 92 x 450 (mm), 15 x 92 x 600 (mm), 15 x 92 x 750 (mm), 15 x 92 x 900 (mm), 15 x 92 x 1050 (mm), 15 x 75 x 450 (mm), 15 x 75 x 600 (mm), 15 x 75 x 750 (mm), 15 x 75 x 900 (mm), 15 x 75 x 1050 (mm), 13 x 90 x 450 (mm), 13 x 90 x 600 (mm), 13 x 90 x 750 (mm), 13 x 90 x 900 (mm), 13 x 90 x 1050 (mm), 12 x 90 x 450 (mm), 12 x 90 x 600 (mm), 12 x 90 x 750 (mm), 12 x 90 x 900 (mm), 12 x 90 x 1050 (mm), 15 x 125 x 1820 (mm), 15 x 135 x 1820 (mm), 15 x 145 x 1820 (mm), 15 x 155 x 1820 (mm), 15 x 300 x 300 (mm), 15 x 92 x 1530 (mm), 15 x 92 x 1700 (mm), 15 x 92 x 1850 (mm), 15 x 92 x 2020 (mm)

Sản phẩm cùng loại